Kattenverzekering

Een kattenverzekering is een verzekering die o.a. ziektekosten van je kat bij de dierenarts verzekert. Dierenartskosten kunnen al gauw oplopen. Een kattenverzekering is een specifieke soort huisdierenverzekering. Waar een huisdierenverzekering algemeen is, is een kattenverzekering speciaal voor katten opgesteld.

Lees de polisvoorwaarden van de kattenverzekering goed door!

Het is aan te raden om de polisvoorwaarden van de kattenverzekering die je mogelijk wil gaan afsluiten goed door te nemen. Er zal in de polisvoorwaarden worden aangegeven welke zaken wel worden gedekt door de verzekering en welke zaken niet. Zo wordt doorgaans een maximum bedrag genoemd dat per jaar wordt gedekt door de verzekering. Dit bedrag zal meestal tussen de 2500 en de 5000 euro zijn. Ook zullen sommige behandelingen worden uitgesloten door de verzekering. Castratie en sterilisatie is een soort behandeling die vaak niet door een verzekering wordt vergoed. De goedkoopste kattenverzekering hoeft dus niet de beste kattenverzekering te zijn.

Welke kattenverzekeringen zijn er?

Er zijn een aantal kattenverzekeringen waaruit je kunt kiezen als je je kat wil gaan verzekeren. Denk aan de InShared kattenverzekering, de Kruidvat kattenverzekering, de Petplan kattenverzekering, de OHRA kattenverzekering, de HEMA kattenverzekering, de verzekeruzelf.nl kattenverzekering en de Proteq kattenverzekering. Hieronder zal het een en ander over de verschillende kattenverzekeringen worden uitgelegd. Let op dat dit geen volledige weergave van eventuele verschillen is, maar slechts een beeld geeft van de verschillende verzekeringen. Lees altijd de polisvoorwaarden goed door en stel vragen bij de verzekeraar om te controleren of de verzekeraar voor jouw kat de juiste keuze is.

InShared kattenverzekering

Bij InShared kan je kiezen tussen twee verschillende kattenverzekeringen. Bij InShared vallen de honden- en kattenverzekeringen onder de huisdierenverzekering. Je kunt kiezen voor een verzekering die slechts kosten bij ongevallen dekt (bijvoorbeeld als je kat wordt aangereden, de zogenaamde Huisdier & Ongeval verzekering) of een verzekering die ook normale dierenartskosten enz. dekt (de Huisdier & Zorg verzekering). Bij de laatste verzekering kan je ervoor kiezen om 50% of 100% van de kosten te laten vergoeden. Let op, er wordt wel een eigen bijdrage gerekend. Crematie valt gewoon onder de ‘normale huisdierenverzekering’.

Kruidvat kattenverzekering

Bij Kruidvat kan je niet kiezen voor een specifieke kattenverzekering. Wel is er de Kruidvat huisdierenverzekering. Deze verzekering kan je afsluiten voor katten tot 8 jaar. De Kruidvat huisdierenverzekering dekt kosten als ziektekosten, röntgenkosten, kosten voor het chippen van je kat, kosten voor operaties, kosten voor medicijnen en kosten voor het afslanken van je kat. Vaccinatie en castratie zijn niet verzekerd als je je kat bij Kruidvat wil verzekeren. Crematie kan je bij Kruidvat optioneel verzekeren. Er wordt dan tot 100 euro vergoed bij katten. Je kunt bij Kruidvat ook een reisverzekering afsluiten voor je kat. In dat geval worden alleen medisch noodzakelijke kosten in het buitenland vergoed tot 1000 euro.

Petplan kattenverzekering

Bij Petplan valt de kattenverzekering onder de gewone huisdierenverzekering. Wel zijn er verschillen tussen of je bijvoorbeeld een kat of een hond verzekerd. Er is keuze uit drie pakketten: het basispakket, het pluspakket en het totaalpakket. Het basispakket is het meest eenvoudige kattenverzekeringspakket van Petplan. Het kost €9,87 per maand en vergoed maximaal 3000 euro per jaar. Het basispakket verzekert medisch noodzakelijke kosten voor het behandelen van de meest voorkomende ziekten volgens Petplan. Ook wordt veel letselschade vergoed en worden medicijnen vergoed. Let wel op: consulten bij de dierenarts en bepaalde onderzoeken als röntgenonderzoeken worden maar voor 50% vergoed bij het basispakket. Preventieve zorg als gebitsreiniging, vlooienbehandelingen, wormenkuren, maar ook lange opname in een kliniek wordt niet vergoed door de basisverzekering. Het pluspakket is iets uitgebreider. Dit pakket vergoedt preventieve zorg voor 50%. Ook is de maximale vergoeding hier 4000 euro en worden consulten en onderzoeken voor 75% vergoed. Het Totaalpakket is het meest uitgebreid en vergoedt 5000 euro per jaar. Consulten, onderzoeken en preventieve behandelingen worden volledig onder dit pakket vergoed. Het pluspakket kost €18,77 per maand, het totaalpakket kost €26,23.

OHRA kattenverzekering

Bij OHRA kan je kiezen voor een basis, een plus en een toppakket als je een kattenverzekering wil afsluiten. Het basispakket dekt tot 2500 euro per jaar, het pluspakket tot 3500 euro per jaar en het toppakket vergoedt tot 5000 euro per jaar. Alle OHRA kattenverzekeringen dekken medicijnen die zijn voorgeschreven door de dierenarts, consulten, behandelingen na doorverwijzing naar een specialist of andere dierenarts, hulpmiddelen als verbandmiddelen en medisch noodzakelijke behandelingen als operaties. Alleen het toppakket dekt ook behandelingen aan heup en ellebogen. Bij OHRA kan je ook aanvullende kattenverzekeringen afsluiten. Hiermee kan je bijvoorbeeld crematie en vaccinatie laten vergoeden.

HEMA kattenverzekering

Ook HEMA heeft een kattenverzekering. Katten verzeker je bij HEMA met de HEMA Dierenverzekering. Als je nu een kattenverzekering afsluit krijg je 1 maand gratis HEMA diervoeding. De HEMA Dierenverzekering dekt standaard ziektekosten en letselkosten van je kat. Een kat kan je bij HEMA vanaf €9,50 per maand verzekeren. De basisdekking vergoedt zaken als consulten bij de dierenarts, opname van je kat bij de dierenarts, behandelingen en operaties en medicijnen. Wil je ook preventieve zorg vergoed hebben als inentingen, vlooien- en wormenmiddelen en preventief bloedonderzoek, dan moet je daar een aanvullende verzekering voor afsluiten. Het zelfde geldt voor gebitsbehandelingen.

Verzekeruzelf.nl kattenverzekering

Bij verzekeruzelf.nl heet de kattenverzekering kattenzorgverzekering. Deze kattenverzekering dekt het plaatsen van een chip, letselschade, operaties en medisch noodzakelijke behandelingen en kosten voor een dierenarts en medicijnen. Behandelingen aan het gebit  en castratie worden slechts in het aanvullende pakket vergoed. Let op: er geldt een eigen bijdrage van 19% per declaratie. Castratie wordt voor 50% vergoed in een aanvullend pakket.

Proteq kattenverzekering

De Proteq kattenverzekering biedt in het basispakket dekking voor heup- en elleboogproblemen. Er is een vrije dierenartskeuze en er geldt een maximale vergoeding van 5000 euro. Consulten bij de dierenarts worden voor 100% vergoed en er geldt een eigen bijdrage van 19% per declaratie. Ook spoedgevallen en weekendconsulten worden voor 100% vergoed (na aftrek van de eigen bijdrage). Daarnaast wordt medisch noodzakelijke opname voor onbepaalde duur vergoed. 

Copyright © 2010 - 2020 Dierkopen.nl - All Rights Reserved. / Disclaimer / Contact