Koi karper verzorging

Hoe verzorg je je Koi karper? Bij het houden van een Koi karper komt iets meer kijken dan simpelweg een vijver aanleggen en vervolgens de Koi erin rond te laten zwemmen. Je hebt kennis nodig van biologisch evenwicht en je moet weten hoe je het water moet bewerken. Dat wil zeggen dat je weet hoe je het water zo gezond mogelijk houdt en hoe je de natuurlijke orde niet verstoord, maar juist bevorderd. Koi karpers kunnen doorgaans niet met planten samen in een vijver, ze wroeten de planten los waardoor de planten doodgaan. Je zult dus een slimme manier moeten bedenken om de planten los van de Koi te houden in de vijver om zo een natuurlijke balans te realiseren. Je kunt natuurlijk ook zonder planten te werk gaan en werken met een uitgebreide filter installatie.

De kwaliteit van het water is het belangrijkste element bij de verzorging van Koi karpers. Om die reden gaan we in dit artikel ook dieper in op de kwaliteit van het water en hoe je die kunt realiseren.

Waterkwaliteit Koi karper

De kwaliteit van het water is een belangrijk onderdeel van de verzorging van Koi karpers. Het water is de natuurlijke habitat van de Koi en des te schoner het water is, des te gezonder je Koi karper zal zijn. Het water bepaald dus in grote lijnen hoe gezond je Koi zal zijn en hoe deze zich verder zal gaan ontwikkelen. Om die reden is het belangrijk dat je de kwaliteit van het water regelmatig test en kun je op die manier het probleem van ziekte bij de karpers voorkomen.

PH-waarde

PH geeft de zuurgraad van het water aan. Een waarde van 7 is neutraal. De zuurgraad kan in waarde fluctueren tussen de 0 en 14, beneden de neutrale 7 is zuur en boven de neutrale 7 is basisch. Voor Koi karpers ligt de ideale zuurgraad tussen een waarde van 6,8 en 7,5. Houdt de PH-waarde in de gaten, een abrupte verandering in de zuurgraad kan voor stress zorgen bij de vissen. Hierdoor kunnen ze ziek worden of zelfs vroegtijdig overlijden.

GH-waarde

De hardheid van het water wordt aangegeven met de GH-waarde. Wanneer het water zacht is heeft dat als resultaat dat de ontwikkeling en groei van het rood in de Koi wordt gestimuleerd. Hard water zorgt voor de bevordering van de ontwikkeling van witte en zwart gekleurde Koi. Hardheid wordt gemeten aan de hand van het aantal mineralen die zich in het water bevinden. Vissen en planten hebben mineralen nodig om te overleven, een optimale GH-waarde ligt tussen de 8 en de 12.

KH-waarde

De hoeveelheid koolzuur die zich in het water bevindt wordt aangeduid met de KH-waarde. De waarde wordt bepaald door de hoeveelheid calcium en magnesium zouten die zich in het water bevinden. Een te lage KH-waarde zorgt voor een lagere zuurgraad. Om de zuurgraad stabiel te houden dient de KH-waarde tussen de 5 en 8 te liggen.

Ammoniak-waarde

Ammoniak is giftig en kan voor flinke problemen zorgen wanneer de concentratie van het gif te hoog wordt. Wanneer het ammoniak vanaf 0,2 tot 0,5 milligram per liter deel uitmaakt van de vijver kan dit al voor schade zorgen bij de Koi. Hoe schadelijk ammoniak is voor de Koi hangt af van de zuurgraad en de temperatuur van het water. Des te hoger de zuurgraad en de temperatuur, des te schadelijker de ammoniak zal zijn. Ammoniak kan ziektes en overlijden van de Koi tot gevolg hebben. Vaak komen hoge concentraties van het gif voor wanneer de vijver er net ligt, wanneer er te veel vissen in de vijver zwemmen of wanneer de filter niet goed (meer) functioneert. Het is dus belangrijk dat je, vooral in het begin, iedere dag het ammoniakgehalte meet. Is het gehalte hoger dan 0,15 milligram per liter? Ververs dan direct de helft van het water om het gif te filteren. Je zult daarna iedere dag zelf een kwart van het water moeten vervangen totdat het gehalte tot acceptabele proporties is gedaald.

Nitriet-waarde

Nitriet is een afbraaksel van ammoniak en kan vanaf 0,3 milligram per liter al schadelijk zijn voor je Koi karpers. Wanneer het gehalte gelijk aan of boven de 0,3 milligram per liter ligt zul je direct de helft van het water moeten verversen. Daarna zul je iedere dag weer een kwart van het water moeten vervangen totdat het nitriet gehalte weer laag genoeg is.

Nitraat-waarde

Als gevolg van het afbreken van nitriet, blijft er nitraat achter. Nitraat is niet zo heel erg giftig, maar in hoge concentraties zullen algen meer kans krijgen om te groeien. Je kunt nitraat eenvoudig verwijderen door het water te verversen. Nitraat is een natuurlijke voedingsstof voor planten en algen, de hoogte van de nitraatwaarde is onder andere afhankelijk van het aantal vissen dat zich in de vijver bevinden. Een waarde van 50 milligram per liter of minder is geen probleem, maar daarboven is het verstandig om direct het water te verversen.

Copyright © 2010 - 2020 Dierkopen.nl - All Rights Reserved. / Disclaimer / Contact