Vogel

Er zijn een hele hoop vogels, zowel vogels die we als huisdier houden of in het wild zien leven. Niet alle vogels kunnen we als huisdier houden. Er zijn 10.474 verschillende soorten vogels en 228 families. Alle vogels hebben in elk geval de vleugels en de veren met elkaar gemeen, verder hebben vogels zeer uiteenlopende leefgebieden. Zo zijn er vogels die leven op oceanen, in de woestijn, in de tropische regenwouden of zelfs op Antarctica. Niet alle vogels kunnen vliegen, zo heb je bijvoorbeeld de struisvogel die groot is en niet kan vliegen.

Welke vogelsoort kopen?

Wanneer je graag een vogel als huisdier wilt dan zal je goed na moeten denken over de vogelsoort die je wilt kopen. Verder zal je moeten beseffen dat je ook voor de vogel moet zorgen en voor alle kosten van onder andere het voer en de dierenarts op draait. In dit artikel gaan we wat verder in op de herkomst van de vogel in het algemeen.

Herkomst vogel

Wetenschappers zijn van mening dat de eerste vogelsoort verscheen in het tijdperk van de dinosauriërs. De zogenaamde oervogel genaamd Archaeopteryx. Het is mogelijk dat zij zelfs al eerder voor kwamen, zo blijkt uit de vondst van een fossiel. Echter kunnen de wetenschappers het hier niet over eens worden en is er nog geen duidelijkheid over. Na de oervogel kwam de moderne vogel, de Ornithurae en daaropvolgend kwam de Neomithes. Deze stierven nagenoeg allemaal uit samen met de dinosauriërs. De inmiddels doorgewinterde Neomithes vertegenwoordigen samen een grote groep dieren. Alle vogels hebben veren en uit onderzoek blijkt dat ook de voorouders van de Neomithes veren hadden. Wetenschappers denken dat er een nauw verwantschap tussen dinosauriërs en vogels bestaat en denken dat een van onderstaande mogelijkheden de vogel zijn oorsprong verklaart:

1      Vogels zijn dinosauriërs die uiteindelijk zijn gaan vliegen bij het ontstaan van veren.

2      Dinosauriërs zijn vogels die geen veren (meer) hebben en niet meer weten hoe ze moeten vliegen.

3      Zowel de dinosauriër als de vogel stamt af van een, tot noch toe onbekende, voorouder die ook veren had.

Men denkt dat de eerste mogelijkheid de meest waarschijnlijke is.

Vogel verzorging

Iedere vogel zal moeten worden verzorgd. Afhankelijk van het vogelsoort zal de verzorging verschillen.

Copyright © 2010 - 2020 Dierkopen.nl - All Rights Reserved. / Disclaimer / Contact